Over ons Duurzaamheid

Het thema Duurzaamheid is actueler dan ooit. Te denken valt aan klimaatverandering als gevolg van CO2-uitstoot, de impact op het milieu bij de winning van grondstoffen of productie van materialen, het recyclen van verpakkingsmateriaal, de herkomst van producten of de risico’s op schending van arbeidsrechten en veiligheidsnormen in de productieketen.

Uw klanten en afnemers stellen meer en meer vragen over de impact van de productie op mensenrechten en milieu. Ook worden passende maatregelen verwacht, niet alleen binnen het bedrijf, maar zeker ook dieper in de productieketen. Daarnaast stelt ook wetgeving in dit opzicht steeds meer eisen.

Hoe blijf je op de hoogte van alle regels? Hoe bepaal je welke acties relevant zijn? En hoe integreer je dit in bestaande processen in het bedrijf?

Précon beschikt over een team specialisten die kunnen adviseren en ondersteunen bij diverse onderwerpen rond duurzaamheid. We bieden daarbij maatwerk, want geen enkele sector en geen enkel bedrijf is hetzelfde. Samen met de klant bepalen we de behoeften en adviseren we over de implementatie van passende maatregelen.

Waar kan Précon mee helpen?

Sustainable wheel

Risico-analyse en impact assessment (CSRD)

Duurzaamheid is een breed begrip en omvat veel verschillende onderwerpen. Door middel van een risico-analyse en impact assessment kan een bedrijf zijn focus bepalen. Dit zijn twee belangrijke stappen in de zogeheten due diligence inspanning van bedrijven. Het doen van een risico-analyse en impact assessment is bovendien verplicht voor bedrijven die vallen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de toekomstige Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Précon adviseert bedrijven en traint medewerkers bij het uitvoeren van deze risico-analyse en impact assessment. We beschikken over praktische tools en kunnen op basis van onze praktijkervaring effectieve ondersteuning bieden. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf en de specifieke situatie kan een quick scan of nulmeting een nuttig onderdeel zijn van de analyse en assessment.

Risk management matrix

CO2 Footprint

Bedrijven krijgen steeds vaker de vraag, bijvoorbeeld van hun klanten, wat hun CO2-uitstoot is en welke strategie men heeft om uit te komen op net-zero in 2050. Dat klinkt simpeler dan het is, met name omdat bedrijven in veel gevallen onderdeel zijn van een hele keten. Précon voert een nulmeting uit en stelt een strategie op, zodat u voor de toekomst uw klanten adequaat antwoord kunt geven over uw inspanningen om de CO2-uitstoot te reduceren.

CO2

Duurzame verpakkingen

De doelstelling om plastic te reduceren is snel gemaakt, maar hoe ga je daar vervolgens mee aan de slag? Producenten en/of importeurs die verpakkingen op de Nederlandse markt brengen, zijn verantwoordelijk om er voor te zorgen dat deze verpakkingen voldoen aan de zogenoemde 'essentiële eisen'. Deze eisen kunnen technisch en complex zijn. Onze consultants weten de details en adviseren bedrijven hierin. Wij houden daarbij ook de ontwikkelingen in wetgeving in het vizier, want vanuit de Europese Unie zijn strengere regels in de maak, die extra inspanningen van bedrijven vragen. Wij adviseren hierover en ondersteunen onze klanten bij het opstellen en goed bijhouden van de vereiste dossiers.

Plastic vrij concept

Green claims

Je spant je in om veilige, gezonde en duurzamere producten op de markt te zetten. Dan wil je natuurlijk laten zien wat je doet. Hoe zorg je ervoor dat jouw (verpakkings)teksten voldoen aan de milieuwetgeving en ACM criteria? Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van producten die niet opzettelijk misleidend op de markt worden gebracht, maar door de Reclame Code Commissie of Foodwatch wel zo worden gezien. Wij helpen je om op een verantwoorde manier te communiceren over duurzaamheid en controleren de teksten graag. Indien nodig geven we je advies over hoe het wel binnen de regels past.

green chimney

Deforestation/Ontbossing

Bedrijven die importeur of exporteur zijn van vee, cacao, koffie, palmolie, soja, hout, rubber houtskool of papier krijgen binnen afzienbare tijd te maken met de zogeheten Deforestation Regulation. Deze wet verlangt van bedrijven dat zij onderbouwen dat hun product niet is gelinkt aan ontbossing of bosdegradatie na 31 december 2020. Précon adviseert welke stappen genomen moeten worden om te voldoen aan deze regels en biedt ondersteuning bij het inrichten van een zorgvuldig managementsysteem.

Deforestation

Voedselverspilling

Voedselverspilling is zonde. Niet alleen uit milieu-oogpunt – voedselproductie draagt bij aan een substantiele CO2-uitstoot, maar ook vanwege de gemaakte kosten voor een bedrijf, zoals ingekochte grondstoffen, afvalkosten en onnodig gemaakte arbeidsuren. De nieuwe FSSC-standaard 22000 heeft dit ook onderkend en hierover een extra paragraaf toegevoegd. Bij Précon geloven we dat besparingen mogelijk zijn en dat er in die zin winst valt te behalen. Met behulp van programma’s, zoals TPM, Lean en 6 Sigma benoemen we samen met u verbetermogelijkheden en leggen deze vast in een actieplan.

Organic food waste

IFS ESG Check

Meer en meer bedrijven in de voedingsmiddelensector kijken naar mogelijkheden om ESG-issues concreet te maken, te implementeren en daarover te communiceren Précon adviseert. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van de ESG Check die door de IFS is uitgebracht. Deze tool geeft de stappen die noodzakelijk zijn voor integratie van de diverse duurzaamheidsthema’s in een bedrijf. Met onze jarenlange expertise binnen de voedingssector weten we hoe dit het beste kan worden opgezet en worden geïmplementeerd.

Précon whitepapers

Duurzaamheids- rapportage op grond van de CSRD

De nieuwe EU-regels over Ontbossing

Précon Trainingen

Workshop Aan de slag met CSRD

Klassikaal

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op

Direct contact

Onze professionals helpen u graag